Serik Atık Su Arıtma Tesisimiz

Atık Suyumuzu Arıtıyoruz

Denizimizi ve Çevremizi Koruyoruz

2014 yılında devraldığımız tesis Serik’in ihtiyacını karşılayamaz durumda olduğu için arıtma tesisimizi yeniden inşa ettik.

Atık sularımızı son damlasına kadar arıttık. Sahil şeridimizde bir damla bile kirli suyun denizimize karışmasına izin vermedik.

37 Milyon TL yatırımla Serik Atıksu Arıtma Tesisimizin tüm mekanik ekipmanlarını yeniledik. Tesisin kapasitesini 2,5 katına çıkarttık.

Turizmde en büyük sermayemiz olan denizimizi kurtardık. 5 ay gibi kısa bir sürede yaptığımız yatırımla çevremizin ve denizimizin kirlenmesini engelledik.