İbradı Kültür ve Sanat Hizmetlerini Herkese Ulaştırıyoruz

2.353 İbradılı ücretsiz film ve tiyatro gösterilerimize katıldı.

Düzenlediğimiz şenliklerde Ramazan ruhunu 2.000 İbradılı vatandaşımızla paylaştık.

Konferans, seminer ve panellerimize 318, Festival, konser ve şenliklerimize 16.335 İbradılı hemşehrimiz katıldı.

Çanakkale ruhunu yaşatıp ülkemizin nasıl kazanıldığını hatırlatmak için düzenlediğimiz Çanakkale gezilerimize 270 İbradılı hemşehrimiz katıldı.